Kontakt

Opening hours:

Monday- Thursday: 08:00 – 17:00 Uhr

Friday: 08:00 – 12:30 Uhr

 

Address:

Premium Line KSI GmbH

IZ NÖ-Süd, Strasse 2a, Objekt M8 (stay on “Strasse 2”)

2351 Wiener Neudorf

web:ksi@ksi.at

 

Map: